PERSONDATAPOLITIK for KGI Massage, 4000  Roskilde, CVR-nr. 27701132


For at give dig en god og sikker behandling og for at kunne opfylde dokumentationskrav til myndighederne, er det nødvendigt at registrere nogle personlige oplysninger om dig. Hvilke oplysninger, der registreres, hvad de bliver brugt til og hvordan de bliver opbevaret, kan du læse mere om i denne PERSONDATAPOLITIK.


Du får udleveret en kopi af politikken ved første behandling og du giver samtidig samtykke til, at dine data må anvendes i overensstemmelse med politikken.


Hvilke oplysninger registrerer vi?

Følgende oplysninger bliver registreret i en krypteret journal som kun KGI Massage har adgang til:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Mail
  • Mobil
  • Dato

Navn, fødselsdato og adresse bruges til at identificere dig i forhold til den behandling som beskrives i journalen for at undgå fejl som følge af navnelighed, samt som dokumentation til myndigheder m.v.


Mail og mobil bruges til at kontakte dig i tilfælde af ændringer til booket massage, glemte sager eller andet, som er relevant i forhold til massagen.


Dato anføres for hver behandling for at kunne følge udviklingen over tid og evt. justere den aktuelle behandling i forhold til effekten af tidligere behandlinger. Anvendes også som myndighedsdokumentation. Endvidere noterer vi hvad du selv oplyser om tidligere behandling af skader, fysiske skavanker eller andet som har betydning for hvordan din massage kan udføres bedst muligt. 


Udover disse oplysninger noterer vi for hver behandling hvad den har bestået i, eventuelle observationer gjort under behandlingen, samt råd og vejledning givet til dig som et led i behandlingen.


Ved betaling via MobilePay registrerer vi dato, mobilnr, navn og beløb fra indbetaleren.

 

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.


Videregivelse af personoplysninger uden for KGI Massage må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.


Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares så længe der er behov for det i forhold til behandlingen, samt så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde myndighedskrav og gældende lovgivning.


Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du må gerne se hvilke oplysninger, vi har registeret om dig - kontakt KGI Massage hvis du har behov for det.


Du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede KGI Massage om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.


Klage

Du kan klage over KGI Massages behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.


Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.


Hvis du gerne vil klage over den behandling som du har modtaget hos din massør, skal du kontakte indehaveren af KGI Massage. Du kan læse mere på “Styrelsen for patient klager” via www.stpk.dk.


Opdateret 18-08-2023